fbpx

Ansatte på Stavanger tur.

Torsdag 1. september var alle ansatte i kirken i Haugesund invitert til «Medarbeiderdag» på Klepp, sammen med alle andre som er ansatt som medarbeidere i Stavanger bispedømme. De fleste av de ansatte i Haugesund takket ja og tok turen til sør-fylket.

«Medarbeiderdagen» har vært en årlig tradisjon i bispedømmet. De siste årene har den derimot ikke vært arrangert – selvfølgelig på grunn av korona. Mange var nok glade for endelig å treffe kollegaer fra andre deler av fylket igjen i en slik anledning.

Det gode være gjorde opplevelsen enda bedre. Når alle kan samles ute over en kopp kaffe og is blir stemningen ekstra god.

Bispedømmet bydde både på moro og alvor.

Moroa sto artist Hilde Selvikvåg, moromann Harald Eide Ellingsen og jazzpianist og organist Thomas Torstrup for.

Alvoret sto professor i økologisk økonomi Ove Jakobsen for. Foredraget hadde tittelen «Økologisk økonomi – En realistisk utopi» der han snakket om at i fremtiden samfunnet bygges med økologi som grunnlag, ikke økonomi som i dag.

En ekstra overraskelse til menighetene

Denne dagen fikk menighetene og en fin overraskelse. Det var et nettsted og en brosjyre som heter “portaler til tro”

Portalene er et forsøk på å utvide det tradisjonelle rommet for tro og omfatter ulike aspekter ved livet og tilværelsen. Samtidig er Gud større enn det vi mennesker kan fatte, og menneskeskapte kategorier og portaler vil aldri kunne favne hele Guds eksistens og fylde.

Hvem vet egentlig hvor Gud er å finne? Svaret på det er ingen og alle på samme tid. For ingen kan bevise hvor Gud er, like fullt kan man tenke seg at det finnes en tråd inn til Gud for hvert menneske. En kontakt som bare er mellom Gud og den enkelte. Disse trådene eller portalene kan være forskjellige steder for hver enkelt. Noen møter Gud igjennom naturen, kulturopplevelse eller naturen. Nettstedet tar for seg flere slike potensielle portaler inn til troen på Gud. Du finner “Portaler til tro” på www.portalertiltro.no

Dagen ble avsluttet med en at biskop Annelis Ådnøy holdt en kort gudstjeneste med nattverd.