fbpx

Inspirasjon fra sør

De ansatte i Skåre menighet på studietur

De ansatte i Skåre menighet fikk med seg flotte opplevelser, inspirasjon og gode ideer etter studietur forrige uke.

St.Petri kirke og utstillingen til Håkon Gullvåg var første besøk. Sterke og talende bilder fra Gullvåg gjorde inntrykk. Soknepresten og daglig leder fortalte Skårebuene om korarbeid i samarbeid med domkirken som en bærebjelke i menighetens liv.

I stedet for å få visitas av biskopen i Stavanger snudde Skåre menighets ansatte på flisa ved å visitere biskopen og hennes medarbeidere. Geir Skårdal snakket om en «universelt utformet tro». Noe de ansatte i Skåre opplevde som et godt uttrykk for arbeidet med å presentere en levende tro for folk.

Togturen fra Stavanger stoppet i Kristiansand. Her møtte man noen av Kristiansand domkirkes ansatte og en flott orgelkonsert. Det felles diakonale arbeidet gjennom samarbeid mellom tros-og livsynsgrupper er også ideer man tok med seg til Haugesund.

Gjennom Barn er bra!-festivalen har Skåre menighet samarbeidet med Strømmestiftelsen siden 1995. Besøket hos Strømmestiftelsen gav mulighet til gode drøftinger om samarbeidet. 

Vågsbygd menighet møtte med de fleste ansatte og fortalte om et prosjekt for å møte ungdom på bydelssenter og i byen. Organiseringen av frivillige medarbeidere i tjenestegrupper, ledet av frivillige, var en av ideene som vil være aktuell for Skåre.

Siste besøk gikk til Nine og Jens Olai Justvik sitt småbruk på

Høvåg hvor det ble gitt et eksklusivt foredrag av operasanger og prest Jens Olai Justvik (bilde, t.h). Nine Justvik vil for noen i Skåre være kjent som kontaktpersonen fra Hald Internasjonale senter.