fbpx

Vil du ha tradisjonell jul må du melde deg på!

2020 har vært et spesielt år og det vil det fortsette med å være helt til endes. Det betyr at det også må bli en annerledes julefeiring i kirkene i Haugesund. Byens menigheter har derfor vært kreative for å møte byens befolkning på beste mulige måte ut fra de betingelsen som foreligger.

Julevandring i Rossabø.

For at flest mulig skal få tilgang til julemusikk og juleevangeliet, tilbyr Rossabø åpen kirkevandring fra 13-16.30. Der vil det også bli gitt mulighet for at du kan tenne et lys og be en bønn.

Inne i kirken blir det lesning av juleevangeliet hvert 20. minutt fra kl. 14.00 – 16.00.
Det blir ikke påmelding til åpen kirkevandring i Rossabø kirke.

Utenfor kirken gis det anledning til å gå julevandring med Maria og Josef, gjeterne og vismennene like til stallen i Betlehem, der Jesus-barnet ble født.

Er vi heldig med været vil bålpannen være tent, og gjeterne ta plass på «Betlehems-markene».

Rossabø har vanlig gudstjeneste med påmelding 1. juledag. Her vil du få høre Keystone Tensing synge.

Utendørs gudstjeneste i Udland kirke

I Udland kirke foregår julegudstjenestene utendørs foran kirken. Her inviterer vi til en helt egen og magisk julegudstjeneste. Du har hele kirken fram for deg og alle bes stå i kohorter med en meters avstand på torget utenfor kirken og på haugen. Siden arrangementet er utendørs er det rom for 200 på hver av de to gudstjenestene.

Skåre menighet vil også ha en egen gudstjeneste for medlemmene i «Klubb 83» og deres familier.  «Klubb 83» er en fritidsklubb for mennesker med utviklingshemming fra 14 år og oppover.

Vanlig julegudstjeneste i Vår Frelser kirke og Skåre kirke.

For de som ønsker en tradisjonell julegudstjeneste så er Vår Frelser kirke og Skåre kirke stedet å besøke på julaften. Vår Frelsers kirke har fire gudstjenester og Skåre har en gudstjeneste. Hver av gudstjenestene har en begrensning på 50 deltakere, 250 totalt på alle. Dette er svært få med tanke på at hver julegudstjeneste vanligvis har flere hundre deltakere. Det vil bli rift om plassene så man bør være tidlig ute når bestillingen åpner kl. 08 på tirsdag 15. desember.

Påmelding til gudstjenestene finner du på nettsiden til Den Norske kirke i Haugesund og på hver enkelt menighets nettsider.