fbpx

Hvordan kan kirkas forhold til skeive være i framtida?

Hvordan kan kirkas forhold til skeive være i framtida? «Kirkas tidligere uttalelser og holdninger har påført homofile og lesbiske skade og smerte». Dette erkjenner biskopene i Den norske kirke i en ny uttalelse datert 21. februar i år. Uttalelsen fra Bispemøtet kan du lese her. 

Den norske kirke har ikke vært like inkluderende i sitt syn og behandling av skeive. Hvorfor ble det slik og hvordan kan kirkas forhold til skeive være i framtida?  

Ingvild Bjørnøy Lalim løfter blikket fremover 

På søndag kommer Ingvild Bjørnøy Lalim, kapellan i Vår frelsers og Skåre menighet, til Karmsund folkemuseum for å snakke om de historiske i linjene i kirkas syn på de skeive. Hun vil gå i dybden i noen av kjernespørsmålene og belyse kirkas standpunkter og argumenter opp mot Bibelen og tolkninger av denne. Lalim løfter blikket og ser framover.  

Lalim har vært engasjert i denne saken innad i kirken i 8 år. Hun har også vært nestleder i Åpen folkekirke. Åpen folkekirke er den første organisasjonen som har formulert en plattform og et valgprogram, og stilt egne lister til bispedømmerådsvalg i de fleste bispedømmene i Den norske kirke. I Kirkevalget i 2015 vant organisasjonen flertall i flere av landets bispedømmeråd og i Kirkemøtet, noe som resulterte i at Kirkemøtet i 2017 vedtok en liturgi for vigsel av likekjønnede par. 

50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge 

Bakgrunnen for at museet arrangerer foredraget er at det i år er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili i Norge. Dette markeres over hele landet under paraplyen Skeivt kulturår. Karmsund folkemuseum byr på spennende skeive søndagsforedrag i mars! Nå på søndag 13. Mars med Ingvild Bjørnøy Lalim , søndag 20. Mars med historiker Sigrid Sandal om Transseksualisme i Norge og søndag 27. mars med Runar Jordåen om Skeiv kjærleik og kjønnsmangfald i (lokal)historia 

Billetter til foredragene kan du kjøpe på TicketCo. Foredraget med Ingvild Bjørnøy Lalim kan kjøpes her. Alle foredragene starter kl 13.