fbpx

KLIMAENDRINGENE – HVA ER KIRKENS ANSVAR?

Kirkemøtet vedtok anbefalingene i dokumentet «Mer himmel på en truet jord» om viktige klimaspørsmål. Vedtaket skapte i etterkant en god del debatt, både innad og utenfor Kirken.

Særlig ble anbefalingen om «å stanse ytterligere leteaktivitet etter olje og gass på norsk sokkel» omstridt. Et mindretall i Kirkemøtet stemte mot uttalelsen. Bør Kirken uttale seg i en slik viktig og aktuell, men politisk sterkt omstridt sak?

På onsdag 2 februar kommer Tom Sverre Tomren og sokneprest Arnt Johan Vistnes til “Treffpunkt for tro og tanke” i Udland kirke for å prate om dette

Tom Sverre Tomren er førsteamanuensis, teolog og politiker. Han har vært engasjert i den kirkelige miljøbevegelsen i Norge og står bak flere utgivelser om økoteologi.

MUSIKKINNSLAG
Både salmeboken og popmusikken er opptatt av jorda, klima og miljø. John-Olof Haakonseth bi-drar med noen eksempler

Arrangementet starter 19.30.