fbpx

Tilbake til røttene

-Inspirert av vår lutherske venner og naboer arrangerer også vi utegudstjeneste, forteller Petter Steen jr., formann i den katolske menigheten i Haugesund

Som de andre menighetene på Haugalandet har den katolske kirken i Haugesund behov for å møtes og holde messe, noe som i realiteten er umulig nå det kun er lov til å ha 10 besøkende. Stadig flere menigheter har valgt utegudstjeneste som et godt alternativ – der kan man ha 200.

På en vanlig søndag, uten pandemi, er det over 200 besøkende i den katolske kirken fordelt på 2 gudstjenester. Da er den ene på norsk og den andre på polsk.

Eiendommen rundt kirken i haraldsgaten er ikke stor nok til å holde messe på. Når de nå ønsker å ha den utendørs var Krosshaugen, ved Haraldstøtten det naturlige valget. Krosshaugen var det første katolske messestedet her lokalt.

Selv om Krosshaugen ble etablert som katolsk messested for rundt 1000 år siden er det ingen i dag som husker når det sist var katolsk messe her. Da regner de ikke med den årlige økumeniske gudstjenesten som årlig holdes på Krosshaugen i pinsen.

Både pater Pawel Wiech som skal lede messen og Petter Steen jr. er forteller at alle er velkommen til å delta. -Vi setter pris på om andre også vil komme og delta på messen sier Petter, men han legger til at pater Pawel Wiech ikke kan gi nattverd til de som ikke er katolikker. Slik er reglene i den katolske kirken, men alle kan gå frem til nattverd og få velsignelse av pateren om de ikke er katolikker.