fbpx

LOKALE GRAVPLASSFORSKRIFTER UTE PÅ HØRING

Det har siste årene skjedd flere endringer i Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravplassloven). Dette er bakgrunnen for at Haugesund kirkelige fellesråd nå legger de lokale gravplassvedtektene ut på ny høring.

Det er ingen større endringer i vedtektene, men det dreier seg først og fremst om å sikre at vedtektene gjennomgående i tråd med gjeldende språknormer, er lettleste og enkle å finne fram i og at de henviser til rette instans ved f.eks. klage. Det er for eksempel nå ikke lenger Stavanger bispedømme som godkjenner vedtektene og som står som klageinstans. Fra 2021 ble bispedømmerådenes oppgaver overført til fylkesmannen. Oppgavene ble samlet hos Fylkesmannen i Vestfold og Telemark for hele landet. Funksjonen som gravplassrådgiver ligger også i dette embetet.

Frist for høringsinnspill sendes til post.haugesund@kirken.no innen 15. august 2022

Gravplassvedtektene som er ute på høring finner du her