fbpx

Skåre menighet setter pris på sine medarbeidere 

Skåre menighet setter pris på sine medarbeidere. For å vise det konkret har de en tradisjon med menighetsfest for alle medarbeiderne. Av naturlige årsaker har ikke det vært mulig å gjennomføre de siste årene. Gleden var desto større når de nå kunne gjennomføre, helt uten noen regler og begrensninger. 

På festen fikk de variert underholdning. Vestre Hauge saxofon-bataljon som underholdt med mye flott saxofonmusikk. De fikk også høre historien til Kristian Eidesvik fra han i 14-15 års alderen begynte med fiske og frem til i dag med selskapet Caiano som driver med alt i fra shipping og eiendom til hotelldrift.

Vestre Hauge saxofon-bataljon underholdt med mye flott saxofonmusikk.

Medarbeiderprisen 

En av de faste innslagene på menighetsfestene i Skåre er medarbeiderprisen. Under søndagens menighetsfest ble det delt ut 7 medarbeiderpriser til frivillige medarbeidere i Skåre menighet. En av prisene gikk til en hel familie! 

Medarbeiderprisen i Skåre menighet har vært delt ut siden 2005. Dette var som et initiativ fra menighetens trosopplæring. Nå deles prisen ut til alle som bidrar til at Skåre menighet kan være en god menighet å være med i. 

Disse fikk pris.

Prisvinnerne fra venstre: Øyvind Grindheim, Liv Sigrun Steinsvåg, Frode Kristensen, Breivik Hellerdal (Familien Breivik Hellerdal), Magdelinn Thune Haakull og Einar Steensnæs. Kari Lise Heskestad Sande var ikke tilstede ved prisutdelingen.

Øyvind Grindheim 

Han synger i Udlandkoret og har tatt jobben med å presentere salmer og liturgi på veggen under gudstjenestene våre. Og vi kan legge til både verv i MR og diakoniutvalg. Øyvind er en trofast kar som er lett å bli glad i. Hans flotte måte å delta i en menighet er forbilledlig. 

Kari Lise Heskestad Sande 

For innsatsen som søndagsskoleleder. Etter ankomst til menigheten var hun tidlig ute med å si ja til å være søndagsskoleleder. Kari Lise representerer også de flotte foreldre som både introduserer menigheten for barna sine og samtidig betyr noe for andres barn. 

Frode Kristensen 

For innsatsen med Hellig Uro som inspirerer barna. En mann som er et supert forbilde for oss alle og får barna til å blomstre. Frode Kristensen bruker sine talenter og av sin tid til gleder for menigheten. 

Einar Steensnæs 

For nyskapende og tålmodig arbeid med møtene i Treffpunkt for Tro og Tanker. Einar har «alltid» vært med oss i menigheten. Etter hans virke for hele nasjonen og sitt internasjonale arbeid velger han å gi av sin innsats til Skåre menighet. Treffpunt for Tro og Tanker er et innovativt og kjærkomment bidrag i menigheten. 

Magdelinn Thune Haakull 

Hun starter med å gå på Tirsdagsklubben med sønnen sin og engasjerte seg videre som frivillig på Etter Skoletid. Hun er kreativ, omsorgsfull og tålmodig. Forbilledlig tilstedeværelse og en meget god medarbeider i Etter Skoletid. 

Liv Sigrun Steinsvåg 

Etter at hun var med på alle turene med Damer på tur og engasjerte hun seg i Mandagsmiddag, senere Tirsdagsmiddag, og er nå aktiv på kjøkkenet på Etter Skoletid og som deltaker på Kreativt verksted. Liv Sigrun er til inspirasjon for oss alle. 

Familien Breivik Hellerdal 

Lars er en viktig søndagsskoleleder og Helene er medliturg. De har tatt med seg hele familien til kirka vår både for å delta og bidra. Deres bidrag og tilstedeværelse er til oppmuntring for oss alle.