fbpx

Oppgradering av utendørs kirkeliv

Udland kirke har fra før av både lekeplass og bibelpark. Nå er den nye ballbingen på plass med muligheter for både fotball, basket og annen aktivitet. Samtidig er det også laget en bålplass i skogen ved kirken.

-Den gangen vi bygde Udland kirke sa vi at her skal det være både basket og begravelse. Udland kirke har innfridd med allsidighet og aktivitet for små og store. Denne oppgraderingen med ny ballbinge setter vi stor pris på, sier daglig leder Tom Landås

Ballbingen og bålplassen er et kjærkomment tilskudd også til nordre bydel. Udland kirke fremstår som en samlingsplass for hele bydelen både innendørs og utendørs.

-Bingen er finansiert av midler fra trosopplæringsarbeidet som vi har spart i flere år. På samme måte som vi tenker at «bibelparken» vi byde, og utdeling av bibler til barn, er også en ballbinge god investering i trosopplæringsarbeidet vår. Det handle både om å gi tro, fellesskap og livsmestring. En ballbinge og en bålplass er supre verktøy for dette, sier Tom