fbpx

Fagdag om dåp, både for ansatte og frivillige

«Hele dåpen er modellert etter barnedåpen. Alt anna er unntak. Det må en nok endre» Dette er ordene til Professor i systematisk teologi ved MF, Harald Hegstad. Hegstad er hovedtaler på fagdagen om dåp.

20 oktober inviterer ansatte i Tysvær kirkelige fellesråd i lag med prost og en sokneprest hele prostiet til fagdag i Aksdal kirke med tema dåp. Denne dagen vil de rette fokus på ulike sider med dåpen.

På dagtid for ansatte På kveldstid for medlemmer av sokneråd og andre interesserte

Det vil bli minikonsert med dåpssalmer og flere innledere.

For mer informasjon www.tysvaerkirken.no

Program

DAG:
KL 10.00 Registrering (kaffe og te)
Kl 10.30 Velkommen litt informasjon om bakgrunnen for tema
Kl 10.45 “Hvorfor døper vi?” ved professor Harald Hegstad
Kl 11.30 Lunsj
Kl 12.30 «Den viktige dåpssamtalen». Kateket Marit Sofie Vikre leder en samtale med
sokneprest Gjermund Lygre og diakon Synnøve Haakonseth «Dåp utenfor ordinær gudstjeneste». Erfaringer fra pandemien ved prost Rune
Engedal
«Drop-Inn-Dåp» ved Sokneprest Dag Tormod Milje
Kl 13.15 Minikonsert med dåpssalmer. Organist Johannes Støle, perkusjonist Lars Røthe,
solister/ forsangere Johannes Støle, Rune Engedal og Eli Kolstad
Kl 13.45 Kaffe pause
Kl 14.15 «Utfordringer til dåpspraksis i dag” ved professor Harald Hegstad
Kl 15.00 Kort oppsummering og takk for i dag.
KVELD:
Kl 18.00 Velkommen litt informasjon om bakgrunnen for tema
Kl 18.15 “Hvorfor døper vi?” ved professor Harald Hegstad
Kl 19. 00 Enkel kveldsmåltid
Kl 19.30 Den viktige dåpssamtalen. Kateket Marit Sofie Vikre leder en samtale med
sokneprest Gjermund Lygre og diakon Synnøve Haakonseth Dåp utenfor ordinær gudstjeneste. Erfaringer fra pandemien ved prost Rune
Engedal
Drop-Inn-Dåp ved Sokneprest Dag Tormod Milje
Kl 20.15 “Utfordringer til dåpspraksis i dag” ved professor Harald Hegstad
Kl 21.00 Minikonsert med dåpssalmer. Organist Johannes Støle, perkusjonist Lars Røthe,
solister Johannes Støle, Rune Engedal og Eli Kolstad

Påmelding:

Send e-post til: kyrkja@tysver.kommune.no innen mandag 17.oktober

Pris per deltaker både dag og kveld kr 100,-

foto Bo Mathisen