fbpx

Gudstjeneste fra Rossabø kirke på TV-Haugaland.

Rossabø menighet: Møteplassen – kjerkå sør i by´n

Norges styggeste kirke?

Husker du den omstridte kåringen av Norges styggeste kirkebygg, arrangert av avisen Dagen tidligere i år. Der kom Rossabø kirke på 2. plass. Det var delte meninger om kirken var «stygg» eller ikke, men de fleste var enige om at den var flott inni. Denne søndagen kan du bli med inn og se selv. TV-Haugaland sender gudstjeneste fra Rossabø kl. 11.00 med reprise kl. 20.00.

Variert og rikt  menighetsliv

Rosssabø har mange aktiviteter for alle aldersgrupper. Fra baysang til de aller minste, kor og speider for barn og ungdom, og strikkekafé og åpen kirkestue for de eldste

Menigheten jobber kontinuerlig med å målrette gudstjenestene. Den ønsker et variert uttrykk både musikalsk og i forkynnelsen av evangeliet. Det har bidratt til at flere kjenner seg inkludert, og at mange definerer seg som en del av det fellesskapet som feirer gudstjeneste, om de en går ofte eller sjelden til gudstjeneste.

En menighet i stadig utvikling

Rossabø kirke var allerede ved åpningen for liten. Man så nemlig raskt at man hadde sett for smått på behovet for kontor- og møteromsfasiliteter. Det skulle ta nærmere 50 år før man fikk rettet opp i dette. Nå pågår byggingen av det som blir menighetens nye administrasjonsbygg. Bygget er kommet i stand ved at en har kombinert en etterlengtet rehabilitering av ungdomsfløyen med en utvidelse som også omfatter kontorer og møterom. På denne måten oppnår man å få et bygg som bedre møter dagens krav til arbeidsmiljø og menighetsliv. Nybygget skal stå ferdig våren 2021. Om du ønsker å se hvordan det blir, får du et godt inntrykk ved å avlegge et besøk. Råbygget er allerede på plass. Kirken feirer 50 år i 2022. Til da er målet at bygget skal fremstå fullstendig rehabilitert.

Foto: Morten Stige/Riksantikvaren.