fbpx

Søndagens tv-gudstjeneste er fra Udland kirke

Søndagens tv-gudstjeneste på TV-Haugaland kl. 11 (reprise kl.20) blir sendt fra Udland kirke i Haugesund

Menigheten

Skåre kirke ble i jubilumsforestillingen i 2008 kalt for «hønemor». Det er historiske vitnesbyrd om at det nettopp var denne ærverdige gamle trekirken på Hauge som var rausest av alle på Haugalandet. I 2002 ble det bygget en nye kirke i Skåre menighet, Udland kirke. Den er den moderne varianten av en raus og åpen folkekirke. Mange barn i nordre bydel av Haugesund snakker om «kirka mi». Skåre menighet er rik på fellesskap med mennesker i alle aldre. Mange barn og unge vanker i kirken igjennom uken. Gudstjenestefremmøte er også avhengig av at det også inviteres til søndagsskole og «Hellig Uro», en søndagsskole for de som ikke kan sitte stille så lenge om gangen. Menigheten tenker at fellesskapet rundt gudstjenesten kan gjøres og oppleves på forskjellig måte søndag formiddag.

De 8700 medlemmene har to kirker de kan velge mellom. I Udland kirke er det fast gudstjeneste hver søndag med unntak i høst- vinter, og deler av sommerferien. Til de store anledninger som dåp, konfirmasjon, vielser og begravelser brukes begge kirkene. I tillegg har menigheten også fått pusset opp det gamle kapellet på Udland som også kan brukes.

Skåre menighet har målsetting om å være en diakonal kirke. I alt vi gjør ønsker vi å være diakonale. Som spesielle diakonale tiltak kan vi nevne at menigheten driver Klubb 83, har arrangert turer til Solgården, har besøkstjeneste og sorggrupper for folk i alle aldre. Menigheten har treffpunkt for å skape engasjement om viktige tema og belyse interessante tema som i Treffpunkt for tro og tanke som arrangeres i menigheten. Udland kirke rommer plass til korarbeid og velforeninger som eller ikke er knyttet til menighetslivet. Menighetens egne grupper og møter er ellers åpne for alle. Som trening i «Kulaklubben», en klubb for mannfolk med senket tyngdepunkt, «Mat og Prat for dame» eller Kreativt verksted.

I Udland kirke finner man tilbud om korsang for barn og voksne, klubber og fellesskap av mange slag, her er konfirmantundervisning og kjente tiltak som Lys Våken og Tårnagenter som en del av trosopplæringsarbeidet. Når skolene har planleggingsdag åpner kirken dørene for «Plan B» med spennende arrangement for barna. Hver tirsdag søker svært mange barn til Udland kirke til Etter Skoletid.

Sammenlignet med landet for øvrig, og som menighet i en by, er det stor oppslutning om konfirmasjon i menigheten. Skåre menighet er også menigheten som startet Barn er bra!-festival i Haugesund og som nå har gleden av å samarbeide med svært mange om dette viktige arbeidet. I forbindelse med Barn er bra! samarbeider menigheten med Strømmestiftelsen og Hald Internasjonale senter for med utveksling av studenter og med vennskapsarbeid i flere land.

Skåre menighet ønsker å være en kristen kirke midt i vår bydel i en flott by. Her ønsker menigheten å være med på å ta ansvar for byen og folket, og å bringe håp og tro.

Kirkebygget

Udland kirke er en arbeidskirke fra 2002, oppført i mur og stål etter tegninger av arkitekt Thomas Brekke. Utvendig er bygget forblendet med teglstein kombinert med lys- og mørkmalt panel, mens kirkerommet er utvendig hvitpusset. Takflatene og kirketårnet er tekket med falsete, patinerte sinkplater, et arbeid som ble belønnet med Nordisk Platepris for Arkitekter for 2003, utdelt av Nordisk Blikkenslagermesterforbund.

Taket over kirkerommet og kirketorget har en sammenhengende, stigende bølgeform mot tårnet, som er plassert over koret. Takflaten er oppdelt i lengderetningen med opphøyd midtfelt. Tårnet er båtformet, med hel vindusflate mot syd.

Kirkeskipet har vegger av lys tegl, mens fondveggen i korpartiet er hvitpusset. Over koret er det en lysspalte i himlingen hvor indirekte lys fra tårnets store vindusflate mot syd gir naturlig overlys til alterpartiet. På korveggen over alteret henger en Kristusfigur i tre i et abstrakt formspråk.