fbpx

Karmel først ut i fellessatsing

Det ble Avaldsnes menighet som ble førstemann ut i den nye TV satsingen til DNK  Haugalandet. Sendingen sendes fra Karmel som er menighetshuset til Avaldsnes menighet. Har du aldri sett Karmel fra innsiden? Nå har du muligheten! 

 Om Avaldsnes menighet 

Avaldsnes menighet ønsker å være et levende, inkluderende fellesskap som gjør mennesker til etterfølgere av Jesus.
I menigheten bor det ca 3.800 medlemmer av Den norske kirke, og Avaldsnes menighet dekker området fra Bø ungdomsskole i nord til Vorrå i sør, og Kvalavåg i vest. Sentralt i menighetens liv er Olavskirken på Avaldsnes, som ble bygget i 1250, og det tidligere bedehuset Karmel som menigheten overtok i 2012 og nå bruker som menighetshus. I menigheten jobber en sokneprest, diakonarbeider, kateket, kantor, administrasjonsleder, kirketjener, barne- og ungdomsarbeider og en trosopplæringsmedarbeider. I tillegg har prosten sete på Avaldsnes. Menigheten har også en rekke frivillige medarbeidere som bidrar i arbeidet med unge, voksne og eldre.  

Det er gudstjeneste hver søndag i løpet av året, i tillegg til helligdager som skjærtorsdag, langfredag, Kristi himmelfartsdag, 17. mai og olsok. Åtte av gudstjenestene finner sted på Avaldsnes menighetshus – Karmel. 

Menigheten støtter to misjonsprosjekt i henholdsvis Thailand og Brasil. I tillegg til at disse blir nevnt og bedt for ved hver gudstjeneste, går takkofferet under gudstjenesten til disse prosjektene flere ganger i året. 

 Menighetens nettside finner du her 

Avaldsnes kirke som er menighetens kirke kan du lese mer om her 

Ønsker du å se tidligere sendte gudstjenester fra Avaldsnes kirke så finner du disse her. 

VIPPS #627411 brukes for å ta imot takkoffer til den TV-sendte gudstjenesten. 20 av din gave går til å dekke kostnaden ved tv-overføringen. Resten går uavkortet til dagens annonserte takkoffer. 

Foto: Arnold Hjelmås