fbpx

Regnbuen i bibelen – et tegn som symboliserer fred og håp.

Sokneprest Bård Egil Dyrhol

I denne spesielle tiden der pandemien har skapt avstand mellom oss, og mange har kjent på utrygghet for fremtiden, har regnbuen blitt et symbol på håp: Alt blir bra! Barna har tegnet regnbuer og vist dem fram i vinduer, i sosiale medier, langs turstier, i kirkene og mange andre offentlige steder.

Regnbuen er et gammelt symbol brukt i mange ulike sammenhenger. Også i vår tid som symbol på mangfold og likeverd. Slik blir den brukt av Pride-bevegelsen.

Regnbuen er også et viktig symbol i kirken, brukt bl.a. av Kirkens Nødhjelp i Fasteaksjonen.

I fastetiden tenner vi derfor lys i kirken, i alle regnbuens sju farger, for fred i verden og håp for alle mennesker.

I bibelen er regnbuen et fredssymbol. Regnbuen er, i fortellingen om Noa og arken (1. Mos. 9), et tegn på Guds løfte til hver levende skapning, om ikke å ødelegge det: «Jeg setter buen min i skyene, den skal være et tegn på pakten mellom meg og jorden. … Aldri mer skal vannet bli til en storflom som ødelegger alt kjøtt og blod. ….Når buen viser seg i skyene, vil jeg se den og tenke på den evige pakten mellom Gud og hver levende skapning alt kjøtt og blod på jorden.» Regnbuen er altså et tegn på fredspakten mellom Gud og alt levende. En pakt er en forpliktelse mellom to parter. Her er det imidlertid Gud som alene forplikter seg på aldri å ødelegge alt livet på jorden. Regnbuen er en påminnelse for Gud om dette løftet, og for menneskene om at alt liv har verdi.

Men regnbuen blir også av profeten Esekiel og i Johannes Åpenbaring, brukt for å beskrive Guds herlighet: «Lysglansen så ut som buen i skyen på en regnværsdag. Det var dette Herrens herlighet lignet, slik så den ut.» (Esek. 1, 28). «Og se, i himmelen sto det en trone, og det satt en på tronen.  3 Han som satt der, så ut som jaspis og karneol, og tronen var omgitt av en regnbue; den var som smaragd (Åp. 4, 2-3).

Regnbuen minner oss slik også om det himmelske håpet. Det som Jesus har vunnet for oss gjennom sin død og oppstandelse.

Alt blir bra!

Bård Egil Dyrhol, sokneprest Rossabø menighet.