fbpx

Menighetsmøte om «Godkjenning av revidert grunnordning for Skåre menighets hovedgudstjeneste.»

Skåre menighetsråd kaller inn til menighetsmøte i Udland kirke søndag 22 november kl. 12.00.

 

Den eneste saken på møtet er «Godkjenning av revidert grunnordning for Skåre menighets hovedgudstjeneste.»

Den reviderte grunnordningen har alternativer som tar høyde for for ulike målgrupper og rammer for gudstjenesten.

De mest radikale endringene er gjort i starten av gudstjenesten.

Samlingsbønnen er flyttet til starten som en forlenging av informasjonen om dagens gudstjeneste.

Da vil vi, mener Gudstjenesteutvalget, få bedre flyt i liturgien i selve gudstjenesten. Fra Nådehilsen til Syndsbekjennelse, Kyrie og Gloria.

Noen av bønnene i nattverdliturgien er satt i klamme. Disse bønnene har viktig teologisk innhold, men ordmengden vurderer vi at blir for stor.

Vi har holdt på de vesentlige delene som prefasjonsdialog, Sanctus, innstiftingsord, Herrens bønn og Agnus Dei.

Bønnene i klamme er altså ikke fjernet så om en prest som skal forrette synes disse er viktige å få med så kan han/hun ta de med.

Et siste punkt som er utfordrende i forhold til veiledningen fra Kirkerådet er at vi har med bønn for bønnekrukken etter at vi har bedt avslutningsbønnen for nattverden.

Vi mener at denne bønnen for bønnekrukka som nå står i liturgien er såpass inkluderende at selv om man ikke har skrevet bønner så kan en kjenna seg inkludert i bønnen.

Ellers inneholder denne reviderte ordningen ingen vesentlige endringer fra tidligere liturgi.