fbpx

Konkurrent til Haugesunds Avis?

Folk og Kirke i papirutgave avvikles og erstattes med en ny «nettavis». Kirken sikter nå mot å tilby sine lesere flere aktuelle nyheter, hyppigere og i større bredde og i flere formater.

Det er et radikalt grep Den norske kirke i Haugesund nå har gjort i kommunikasjonen inn mot byens innbyggere. Vi har spurt kirkevergen Kjetil Solvi Nordstrøm om begrunnelsen.

– Kirken ønsker å være tilstede for folk og der hvor folk er. Nå ser vi at mer og mer foregår på digitale flater og da må vi styrke innsatsen og kommunikasjonen på nettet. Samtidig så ønsker vi å nå bredere. Derfor vil vi også ta mål av å tilby enda flere «Folk» nyheter. Alle nyheter, små og store er av interesse. Vi skal altså fortsatt gjøre det samme, men vi ønsker å gjøre mer og vi ønsker å gjøre det bedre.

– Dette må vel være et ressurskrevende grep?

-Vi har i mange år lagt mye ressurser i å lage et menighetsblad som når bredt og med god kvalitet. Vi har vært fornøyde med bladet og vi har fått mange gode tilbakemeldinger. Nå ser vi imidlertid at tiden er inne for å gjøre nye grep. Med denne løsningen får vi gjort mer til en lavere kostnad. Dette ønsker vi å utnytte til å lage et enda bedre produkt.

Nye grep er vel mildt sagt. Bladet er vel i realiteten lagt ned?

– Bladet i papirform er langt på vei lagt ned, men innholdet og profilen skal leve videre i digital form. Dette gir oss mulighet for å komme ut med nyheter oftere, raskere og med mer presis informasjon. Som kjent er det vanskelig å korrigere feil eller endringer i for eksempel en arrangementsomtale når den først er trykket. På nett er det fort gjort å endre.

Du sier langt på vei? Vil det si at dere har en åpning for fortsatt papirutgave?

– Det legges ikke opp til noen trykt utgivelse av nettsiden i sin helhet, men vi sikter mot å gjøre utdrag tilgjengelig i nyhetsbrev som vil bli distribuert i kirkene. I tillegg så ønsker vi å få til et eget julenummer/magasin.  Mer spennende er vel kanskje at vi i en nettavis også kan levere innhold i form av film og lyd.

Det er ingenting i veien med ambisjonene hører vi. Vil dere klare å levere på ambisjonene?

– Det avhenger selvsagt av flere forhold. Mest av alt trenger vi at byens innbyggere støtter opp i form av å tipse om saker, dele innhold, og sist men ikke minst melde seg som frivillige medarbeidere til redaksjonen dersom de går med en reporter i magen. Gjør de de så vil vi ta mål av oss å tilby kurs i tekstproduksjon, mobilfotografering, podcastproduksjon og video- og bilderedigering. En trenger med andre ord ikke å komme ferdig utlært.

Blir dere en konkurrent til Haugesund Avis?

– Det innser vi at vi aldri vil kunne klare så det er ikke noe mål, men en alternativ røst og en alternativ kilde til informasjon for byens befolkning, det har vi potensial til å bli.