fbpx

Foredrag om Barn som pårørende

Her er foredraget til Kari Vik Stuhaug som hun holdt i Haugesund i slutten av oktober. Stuhaug er i dag Sokneprest i Ølen. Hun har lang erfaring i arbeid med barn som pårørende, blant annet som sykehusprest.

Under videoen med foredraget finner du lenker til materiell som som handler om barn som pårørende. Noe av materiellet henvises det til i foredraget.

Gruppearbeid

Det var gruppearbeid under foredraget/fagdagen. Utgangspunktet for gruppearbeidene er lagt inn i videoen. Er dere flere som ser videoen i sammen er det en god mulighet for å pause videoen og jobbe sammen med disse oppgavene. Er du alene kan du gjerne pause videoen og tenke over spørsmålene og utgangspunktet for gruppearbeidet for deg selv.

Video 1: Foredraget Barn som pårørende

Varigheten på foredraget er 1 time og 28 minutter. Ta gjerne pause underveis. Noen steder i videoen er lyden fjernet av hensyn til personver.

Lenker til ressurser nevnt i foredraget:

Ressurssider på BarnsBeste (nasjonalt kompetansesenter)

E-læringsprogram, Barn som etterlatte

Presentasjonen i pdf versjon:

Video 2: Sorggrupper på Haugalandet

En samtale om sorggrupper på Haugalandet, mellom Soknediakon i Vår Frelsers menighet Annlaug Halvorsen Engmark og informasjonsarbeider i Haugesund kirkelige fellesråd Eirik S. Lund

Video 3: Barn som pårørende

Hvordan er det å være pårørende når du er et barn? Noen av medlemene i Ungdomsrådet i Helse Fonna har opplevd dette på kroppen og deler sine opplevelser.

Video 4: Barn som pårørende i akuttsituasjoner.

Videoen er hentet fra Sørlandet sykehus, ressurssidene på BarnsBeste (nasjonalt kompetansesenter)

Varsling av dødsfall -Sjekkliste vedrørande barn som pårørande

 1. Er det barn til stades, eller i same hus?
 2. Er/bør barnet vera ein del av det som skjer, eller bør det skjermast? Korleis ivareta barnet?
 3. Er barn nære pårørande til den som er død? Korleis informere? Kven skal informere?
 4. Omsorgsperson/-ar
  1. Vil omsorgsevna bli påverka av dødsfallet?
  1. Gi tilpassa informasjon om barn sine reaksjonar og behov.
  1. Kven andre kan evt. ivareta barnet/barna sine behov – dei første timane, dei første vekene?
 5. Mobilisere nettverk i familie/venner slik at barna blir tilstrekkeleg ivaretatt.
 6. Informere om kommunale tenester i slike situasjonar og evt. bidra til å knytte kontakt. Det har vore mykje fokus på barn som pårørande i kommunale tenester dei siste åra. Der er hjelp å henta. NB: Presten har teieplikt og kan berre gi vidare informasjon om slike forhold etter samtykke.

Akuttkortet under er laget for ambulansepersonell. Det kan gi nyttig informasjon også til prester som går med dødsbud.

Akuttkortet under er laget for ambulansepersonell det er barn som pårørende