fbpx

Endringer i aktiviteter i menighetene denne uken.

Endringer i aktiviteter i menighetene denne uken.

Slik smittesituasjonen er i Norge nå så er det dessverre en del arrangementer og aktiviteter som ikke kan gå som planlagt. Dette gjelder særlig arrangementer for voksne. Det vil dessverre også påvirke enkelte aktiviteter for barn der det er mange voksne deltakere eller ledere.

Rossabø menighet

I Rossabø vil dette gå som planlagt denne uken:

4T6

Babysang

Mini/Maxigospel (ikke helt avklart hvordan enda, men gjennomføres på et vis.)

Tween

Gudstjeneste med innsettelse av ny kantor (med maksimalt 50 deltagere)

Dette vil ikke bli gjennomført:

Åpen kirkestue

Sangandakt på Bjørgene

Vår Frelsers menighet

Dette gjennomføres som planlagt:

Onsdag 11. november kl. 08:30 Morgenbønn i kirkerommet

Onsdag 11. november kl. 12-14: Åpen kirke med prest tilstede.

Fredag 13. november kl. 10-12: Åpen kirke, orgelresitasjon kl. 10.45, formiddagsbønn kl. 11 og klokkespill kl. 12.

Fredag 13. november kl. 11.15 – 14.00: Annerledes Normisjonsmesse. Kun salg av bakervarer.

Lørdag 14. november kl. 10.00- 14.00: Annerleds Normisjonsmesse. Kun salg av bakervarer.

Søndag 15. desember kl. 11: Dåpsgudstjeneste.

Dette blir ikke gjennomført:

Onsdag 11. november: MANNSMØTE

Fredag 13. november: Formiddagskaffen etter formiddagsbønn.

Søndag 15. november:Kirkekaffen etter gudstjenesten avlyses. Gudstjenesten på Røvær avlyses.

Skåre menighet

Alt barnearbeid vil foregå som normalt.

Dette blir ikke gjennomført

TTT

Korøvelser

Kulaklubben

el669

el669

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.